a
a
a
a

Mēs aicinām ikvienu dabas fotogrāfu – gan profesionāļus, gan amatierus – piedalīties skaistā Latvijas dabas dažādību un unikālo ainavismu apliecinošā projektā – Latvijas aizsargājamo teritoriju “Natura 2000” grāmatžurnāla izveidošanā. Tas ir fotokonkurss, kurā uzvarētājs būs ikviens dalībnieks, jo kopā mēs radīsim veltījumu Latvijas dabai.

 

Lai piedalītos šajā fotokonkursā, jums jāiesūta fotogrāfijas, kurās iemūžināts dabas mirklis kādā no Latvijas “Natura 2000” teritorijām. Tās var būt gan tikko uzņemtas, gan arī jūsu personiskā arhīva fotogrāfijas. Iesūtītās bildes vērtēs neatkarīga žūrija, kurā būs gan dabas eksperti, gan profesionāli fotogrāfi. Visas iesūtītās fotogrāfijas būs aplūkojamas interneta vietnē tiekamiesdaba.lv, bet labākās tiks publicētas skaistā drukātā izdevumā.

 

Trīs labāko darbu autori saņems naudas balvu – 50 eiro, un visi, kuru darbi nonāks grāmatžurnālā, iegūs šī unikālā izdevuma eksemplāru.

 

Konkursa norises laiks: no 09.05.2024. līdz 01.09.2024.

 

Lai fotogrāfija pretendētu uz nokļūšanu grāmatžurnālā, tās minimālajai izšķirtspējai jābūt vismaz 300 dpi; nedrīkst lietot filtrus. Ja bilde neatbildīs šiem kritērijiem, tā tiks pievienota interneta galerijai.

Aktivitātes “Natura 2000 kampaņas fotokonkurss” noteikumi

 

1. Aktivitātes organizētājs: Biedrība "Integrity projects group", reģ.nr. 40008312227, adrese Penkules iela 50C, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, tālr. (+371) 23004049, e-pasts [email protected], sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, reģ.nr. 90009099027, adrese Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150, pamatojoties uz projekta “Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 atpazīstamības veicināšana” (projekta reģistrācijas Nr.1-08/86/2023) līgumu Nr. 6-1/23/152.

 

2. Aktivitāte norisinās portālā tiekamiesdaba.lv un fotokonkursa rīkā Woobox.

 

3. Aktivitātes norises laiks: no 09.05.2024. līdz 01.09.2024.

 

4. Aktivitātes mērķis: izvēlēties skaistākās, īpaši aizsargājamo teritoriju, bildes, lai tās izmantoto Natura 2000 grāmatžurnāla izveidē.

 

5. Balvu fonds: 150 EUR – pirmo trīs vietu ieguvējiem - katram, naudas balva 50 EUR apmērā, savukārt kopumā, fotokonkursa ietvaros, žūrijas atlasīto 80 uzvarētāju bildes (ieskaitot pirmo trīs vietu ieguvējus) tiks publicētas projekta “Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 atpazīstamības veicināšana” grāmatžurnālā, kā arī, katrs no šiem 80 uzvarētājiem savā īpašumā saņems vienu grāmatžurnāla eksemplāru bez papildus maksas.

 

6. Aktivitātes norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:
6.1. Dalībniekam ir jāpiesaka sava dalība Aktivitātei, iesniedzot savu pieteikumu – Natura 2000 teritorijā uzņemto bildi Woobox platformā.
6.2. Nav piedalīšanās ierobežojumi – var veikt jebkura persona vairākkārtīgi.
6.3. Dalībnieks apliecina, ka e-pasts ir dalībnieka un nav aizskartas trešo personu tiesības. Organizētājs nenes atbildību pret trešajām personām šajā sakarā.
6.4. Gadījumos, ja dalībnieks ievada citas personas e-pastu, tas apņemas informēt personu par šajos noteikumos noteikto un uzņemas pilnu atbildību, arī materiālo, pret personu, kuras datus sniedzis, kā arī apņemas segt visus zaudējumus organizētājam.
6.5. Dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties Aktivitātē un neietekmēt tās rezultātu ar specializētām programmatūrām vai kādā citādā krāpnieciskā veidā.
6.6. Dalībnieks apņemas, dalībai Aktivitātē, iesniegt bildes, kuras atbilst vismaz šādām minimālajām tehniskajām prasībām:
• Minimālā iesniegtās bildes izšķirtspēja – 300dpi;
• Iesniegtajā bildē nedrīkst būt izmantoti sociālo tīklu aplikāciju pēcapstrādes gatavie komplekti jeb filtri.

 

7. Balvas ieguvēju noteikšana:
7.1. Balvas ieguvējus noteiks Organizētāja pieaicinātā, neatkarīgā, žūrija.
7.2. Ar balvu ieguvējiem sazināsies Aktivitātes organizētāja pārstāvis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Aktivitātes beigām, izmantojot dalībnieku norādīto e- pastu.
7.3. Ja ar balvas ieguvēju nevar sazināties vai tas neatbild organizatoram 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas, dalībnieks zaudē tiesības uz balvu, un tiek noteikts cits uzvarētājs, atbilstoši noteikumiem.

 

8. Organizētājs saglabā tiesības:
8.1. jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas šīs Aktivitātes noteikumos, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt Aktivitāti (bez ierobežojumiem, ja ir notikusi krāpšana vai radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu);
8.2. anulēt balvu rezultātus, ja atklājas, ka dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības;
8.3. izslēgt negodprātīgus dalībniekus vai dalībniekus, kas ar jebkādiem līdzekļiem, ar specializētām programmatūrām vai jebkādā citā krāpnieciskā veidā centušies ietekmēt Aktivitātes rezultātu.

 

9. Organizētājs neatbild par:
9.1. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm;
9.2. sekām, kas radušās, ievadot personīgos datus publiski pieejamās ierīcēs un ekrānos;
9.3. tehniskām problēmām, kas radušās ierīcē, no kuras tiek veikta dalība Aktivitātē, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ;
9.4. trešo personu kļūdām, nolaidību un darbībām, kuru dēļ rodas kavēšanās balvu saņemšanas vai Aktivitātes norises laikā.

 

10. Personas datu apstrāde:
10.1. Aktivitātes organizētājs apstrādās dalībnieka personas datus saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem šajos noteikumos noteiktajā apjomā.
10.2. Aktivitātes ietvaros tiek apstrādāti šādi dati: datu subjekta norādītā e-pasta adrese.
10.3. Datu apstrādes mērķis: balvas izloze, saziņa ar balvas ieguvēju, balvas izsniegšana un organizētāja leģitīmo interešu aizsardzība.
10.4. Datu apstrādes tiesiskais pamats: dalībnieka piekrišana (ievadot savu e- pastu noteiktā lauciņā), organizētāja leģitīmo interešu aizsardzība.
10.5. Datu apstrādes termiņš: 2 (divi) mēneši pēc Aktivitātes norises beigām. Pēc šī termiņa personas dati tiek dzēsti. Informāciju pilnībā vai daļēji organizētājs var saglabāt ilgāku laika periodu, lai nodrošinātu leģitīmo interešu aizsardzību.
10.6. Personas datu pārzinis un apstrādātājs: Biedrība "Integrity projects group", reģ.nr. 40008312227, adrese Penkules iela 50C, Mārupe, Mārupes nov.,    LV-2167,    tālr. (+371)    23004049,    e-pasts [email protected].
10.7. Citi dati, izņemot iepriekš minētos, netiek apstrādāti un bez tiesiska pamata netiek nodoti trešajām personām, kā arī netiek nosūtīti ārpus ES valstīm.

 

11. Pretenziju gadījumā lūdzam dalībnieku vērsties pie organizētāja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rezultātu publicēšanas. Pretenziju izskata un atbildi sniedz 10 (desmit) darba dienu laikā.
 

 
 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.
Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli: