LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Bernāti - Teritorija
Foto: A.Maisiņš
 
Dabas parks BERNĀTI
 
Bernātu dabas parks izvietots Baltijas jūras piekrastē starp Bernātiem un Jūrmalciemu. Teritorijas vērtība slēpjas šeit atrodamajās smilšu kāpās, Baltijas jūras piekrastes ainavās un mazajos zvejniekciemos. Šeit varēsit vērot tādus dabas dārgumus kā pelēkās un embrionālās kāpas. Pateicoties šeit esošajiem kāpu kompleksiem, te ir atrodamas arī vairākas aizsargājamo augu sugas, piemēram, jūrmalas dedestiņa, Gmelina alise, Lēzeļa vīrcele, u.c.