LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Durbes ezera pļavas - Teritorija
APRAKSTS
Dabas liegums “Durbes ezera pļavas” dibināts 2004. gadā, tā platība ir 596 ha. Iekļauts Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000.Uz Durbes ezera pļavām īpaši aicināti visi putnu mīļotāji, jo šī ir izcila savvaļas putnu pulcēšanās un ligzdošanas teritorija. Pasaulē apdraudētā putnu suga – ķikuts – Latvijā sastopams tikai palieņu pļavās, un Kurzemē tas ir tikpat kā jau izzudis, līdz ar to šis dabas liegums ir uzskatāms par unikālu. To apliecina tai piešķirtais „Putniem nozīmīgas vietas” statuss. Īpaši krāšņu putnu parādi iespējams vērot pavasara un rudens migrāciju laikā, kad šeit lielā skaitā ierodas zosveidīgo un pīļveidīgo putnu sugas. Ja pļavu apkārtnē iegriezīsies kādā mierīgā vasaras vakarā, varēsi klausīties griežu un ķikutu sarīkoto koncertu.

Putnu daudzveidība šeit ir augsta pateicoties vairākiem faktoriem: liegums atrodas relatīvi netālu no jūras krasta, liegums daļēji pārklājas ar putniem nozīmīgo vietu “Durbes ezers”, šeit atrodami vairāki putniem nozīmīgi biotopi, piemēram, Sugām bagātas ganības un ganītas pļavass, Palieņu pļavasun Mēreni mitras pļavas. Tā kā Latvija atrodas putnu migrācijas ceļā, caurceļotāji pie mums sastopami visā valsts teritorijā, bet jūras krasta tuvumā to ir vairāk, jo putni krasta līniju izmanto kā orientieri.

Ja arī neesat īpašs putnu mīļotājs, šeit varēsiet sastapt kādu citu dzīvo radību daudzveidību, piemēram, kādu no 488 tauriņu sugām.

Ja iegriezīsies šeit vasaras pilnbriedā, krāsu kaleidoskops tev garantēts. Kopumā teritorijā reģistrētas ap 279 augu sugām un liegumā pārstāvētas galvenokārt palieņu zālājam raksturīgās augu sabiedrības ar parasto vīgriezi, spožo sauleskrēsliņu, zalkšu sūreni, ārstniecības baldriānu un meža suņuburkšķi.

Lieguma teritorija savu pašreizējo veidolu ieguvusi jau pirms vairākiem tūkstošiem gadu, kad to klāja aptuveni 1000 metrus bieza ledus kārta. Upju ielejas, kā arī Durbes ezerdobe ir radušās ledāju kušanas darbības rezultātā.

Skats uz Durbes ezera pļavām. Foto: A.Maisiņš

NOKĻŪŠANA
Durbes novada Durbes pilsēta ar lauku teritoriju, Dunalkas un Vecpils pagasts
Durbes ezera pļavas atrodas 25km attālumā no Liepājas uz Rīgas pusi. Braucot pa A9, Rīga - Liepāja šoseju, 172. kilometrā jānogriežas uz apdzīvotu vietu - Līguti un jābrauc 3.5 km gar Durbes ezeru līdz kempingam Vīnrozes.

CITA NODERĪGA INFO
Durbes Tūrisma informācijas centrs
Adrese: Skolas iela 14, Durbe
Tālrunis: +371 29360509
E-pasts: vecaskola@durbestic.lv
Liepājas tūrisma informācijas centrs