LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Embūte - Teritorija
APRAKSTS
Dabas parks “Embūte” 481 ha platībā izveidots 1999. gadā. Dabas parka galvenās vērtības ir izcilais gravu un nogāžu mežu komplekss ar avotiem, tur sastopamās augu un dzīvnieku sugas, kā arī unikālā kultūrvēsture un ainava.
 
Gravu un nogāžu mežos aug oši, gobas, kļavas, ozoli un liepas, pamežā – ievas un lazdas. Dabas parka mežos redzamas lēdzerkstes, daudzgadīgās kaņepenes, meža grīsļi. Dabas retumi ir aizsargājamās mieturu mugurenes, skrajziedu skarenes, vidējie cīrulīši, smaržīgās naktsvijoles, gada staipekņi. Lielākās dabiskās dabas parka paliņu pļavas atrodas Lankas upes ielejā. Tajās aug parastās ciņusmilgas, parastās vīgriezes un citi mitrām pļavām raksturīgi augi. Dažviet aug aizsargājamie orhideju dzimtas augi - plankumainā un stāvlapu dzegužpirkstīte. Vasarās var ieraudzīt citviet reti sastopamo cīrulīšu dižtauriņu, kārklu zaigraibeni, marmora rožvaboli, lielo skrejvaboli un citas gan retas, gan bieži sastopamas kukaiņu sugas. Dabas parkā reģistrētas 83 putnu sugas, tajā skaitā arī aizsargājamais melnais stārķis, mazais ērglis, grieze, pelēkā dzērve, baltmugurdzenis. Visu gadu šeit uzturas vidējais dzenis un parastā ligzdotāja - meža pūce. Embūte var lepoties ar Latvijas dabas retumiem – abiniekiem kokvardi un lielo tritonu.
 
Dabas parkā “Embūte” vienlīdz unikāls ir gan dabas, gan kultūras mantojums. Kultūrvēsturiskā ainava veidojusies un saglabājusies no 13.gs.–19.gs. Ievērojamākie kultūras mantojuma objekti ir Embūtes pilskalns, Embūtes viduslaiku pilsdrupas un Embūtes luterāņu baznīcas mūri. Īpašu gaisotni šai vietai piešķir leģenda par kuršu virsaiša Induļa un vācu bruņinieka meitas Ārijas mīlestību, kas ņemta par pamatu izcilā latviešu dzejnieka un dramaturga Raiņa lugai “Indulis un Ārija”.
 
Embūtes pakalni
 
NOKĻŪŠANA
Vaiņodes novada Embūtes pagasts
Grobiņā jānogriežas no šosejas A10 uz ceļu P106 uz Embūti un jābrauc 44 km.
Skrundā jānogriežas no šosejas A10 uz ceļu P116 uz Embūti un jābrauc 25 km.
 
PAKALPOJUMI
Embūtes tūrisma informācijas centrs piedāvā:
  • bezmaksas autostāvvieta;
  • gida pakalpojumi;
  • velogida pakalpojumi (27829253- Mārtiņš Freimanis);
  • velo noma un laivu noma;
  • labierīcības, naktsmītnes;
  • informatīvie materiāli;
  • suvenīri.
 
CITA NODERĪGA INFO