LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Liepājas ezers - Teritorija
APRAKSTS

Dabas liegums “Liepājas ezers” ir Eiropas nozīmes Natura 2000 aizsargājamā dabas teritorija, kura aizsardzībā kā ornitoloģiskais un botāniskais liegums atrodas jau kopš 1977. gada, bet pašreizējā dabas lieguma statusā teritorija ir apstiprināta 1999. gadā kā dabas liegums un 2004. gadā kā Natura 2000 teritorija. Liepājas ezers ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem lagūnas tipa ezeriem ar iesāļiem ūdeņiem raksturīgām augu sugām. Kaut arī teritorija sākotnēji ir veidota kā ornitoloģiskais liegums ligzdojošo un caurceļojošo putnu aizsardzībai (šeit ligzdo 27, ziemo 10 un migrācijas laikā barojas 50 īpaši aizsargājamas putnu sugas), tajā ir konstatēta arī 41 aizsargājamo augu suga. Ņemot vērā lielo putnu daudzveidību un sastopamību, dabas liegums ir ieguvis putniem nozīmīgu vietas statusu. Teritorija ir nozīmīga Latvijā retu ezeru un pļavu biotopu aizsardzībai. Ezera atklātajā zonā lielās platībās sastopami biotopi ar jūras naju un hāru veģetāciju, bet tā A krastā ir vērtīgi pļavu biotopi, no kuriem lielākā nozīme ir molīniju pļavām un jūrmalas pļavu fragmentiem ar iesāļiem jūrmalas biotopiem raksturīgām augu sugām.

Liepājas ezers, kurš ir devis nosaukumu aizsargājamajai teritorijai pieder lagūnas tipa ezeru grupai. Ezeru no Baltijas jūras atdala 2-3 km plata zemes josla. Tā krasti ir zemi un lēzeni. Ezerdobe ir līdzena ar nelieliem vietēji lieliem padziļinājumiem. Ietekošo upju grīvas ir sazarotas un aizaugušas ar augstākajiem ūdensaugiem. Ezerā ir izveidojušās salas. Ezera gultne ir dūņaina. Ezera dienvidu daļā ir izveidojies vairākus metrus liels sapropeļa slānis. Apmēram 70% no ezera krasta līnijas ierobežo aizsargdambji un izbūvētie polderi ar sūkņu stacijām. Ezerā ietek dažādas upe - Bārta, Otaņķe, Dorupe, Ālande, savukārt ezera D daļai pieguļošajā teritorijās ir izveidoti polderi, bet gar A un D krastu ir izrakts 16 km garš apvadkanāls uz Bārtas ieteku. Caur Liepājas pilsētas kanālu ir ezers savienots ar Baltijas jūru.

Laivu piestātne Liepājas ezerā. Foto: Nīcas tūrisma informācijas centra arhīvs.

NOKĻŪŠANA

Liepājas pilsēta, Nīcas novada Nīcas un Otaņķu pagasts, Grobiņas novada Grobiņas pagasts.

Lai nokļūtu līdz laipai, brauciet pa Ganību vai Zirņu ielu, nogriežoties uz Lauku ielu.

CITA NODERĪGA INFO

Tūrisma informācijas centrs “ICafe”

Adrese: Lielā iela 56b, Grobiņa

Tālrunis: +371 22024940, +371 26490324

E-pasts: info@grobinasturisms.lv


Liepājas tūrisma informācijas centrs

Adrese: Rožu laukums 5/6, Liepāja

Tālrunis:+371 29402111, +371 63480808

E-pasts: info@liepaja.travel