LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Ovīši - Teritorija
APRAKSTS

Dabas liegums “Ovīši” dibināts 1999. gadā, tā platība ir 5078 ha. Iekļauts Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000.Teritorija izveidota, lai aizsargātu daudzveidīgos piekrastes biotopus un aizsargājamo sugu atradnes. Teritorija atrodas Baltijas jūras piekrastē (ap 30 km garā piekrastes posmā) un ietver gan piekrastes, gan zālāju, mežu un purvu biotopus (kopā 17 Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi un 14 Latvijā aizsargājamie biotopi). Raksturīgs vigu-kangaru reljefs, t.i. jūras krastam paralēli vaļņi ar sausiem priežu mežiem mijas ar mitrām ieplakām, kurās ir zāļu purvi vai staignāju meži. Nozīmīgi ir tas, ka dabas lieguma teritorijas lielākā daļa no 20.gadsimta daļēji ir bijusi slēgtā militārā zonā. Putnu vērotājiem šeit paveras iespēja saklausīt un ieraudzīt majestātisko jūras ērgli, noslēpumaino medni, zaglīgās meža irbes, kā arī vēl daudzus citus putnus, kas raksturīgi salīdzinoši neskartu mežu biotopiem. Putnu daudzveidību veicina teritorijas biotopu daudzveidība un minimālā saimnieciskā darbība.

Teritorijā atrodams arī kultūrvēsturiskais mantojums – bākas un padomju militārais mantojums. Pie Ovīšu bākas izveidots muzejs, kā arī ir iespēja apskatīt pašu bākas kompleksu. Padomju armijas atstātais mantojums ir angāri un bunkuri, kas dveš savādu pamestības auru. Piedzīvojumu var sagādāt vecā šaursliežu dzelzceļa izsekošana. No tā vairs saglabājies tikai uzbērums un staciju vietas, kas atzīmētas ar piemiņas akmeņiem. Un tad, kad būsiet izbaudījuši meža burvību, jūs aicina jūras piekraste ar smilšainiem liedagiem, kā arī oļiem klātu pludmali. Tikai atceries, ka katram viesim atļauts līdzi ņemt ne vairāk kā vienu sauju akmeņu, tā lai citiem arī paliek par ko priecāties.

Apdzīvotajās vietās saglabājušās Kurzemes piekrastes lībiešu ciemiem raksturīgas ēkas un apbūves struktūra; pateicoties kādreizējai lauksaimnieciskajai darbībai, izveidojušies aizsargājami zālāju biotopi.
 

Foto: D.Sāmīte
 

NOKĻŪŠANA

Ventspils novada Ances un Tārgales pagasts.

Pirms Ventspils nogriežoties no A10 uz Kolku (P124, 74 km). Pēc 20 km ceļa kreisajā pusē sākas dabas lieguma teritorija.
 

CITA NODERĪGA INFO

Ventspils tūrisma informācijas centrs

Adrese: Dārza ielā 6, Ventspils
Tālrunis: +371 6362226, +371 29232226
E-pasts: tourism@ventspils.lv