LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Pāvilostas pelēkā kāpa - Teritorija
APRAKSTS

Dabas liegums “Pāvilostas pelēkās kāpas” dibināts 2007. gadā, tā platība ir 42.5 ha. Iekļauts Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Teritorijas izveidošanas mērķis ir nodrošināt aizsardzību platākajai (vietām līdz 818 m plata) atklāto pelēko kāpu teritorijai Latvijā. Galvenās dabas vērtības ir divi Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi: Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas un Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm. Šeit sastopami arī tādi Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi, lai gan nelielās platībās, kā Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu, Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji un Mežainas piejūras kāpas. Sastopamas arī aizsargājamu augu (smiltāju neļķe u.c.) un dzīvnieku (smilšu krupis u.c.) sugas.

Pelēkās kāpas ir viens no kāpu attīstības posmiem, tās var uzskatīt par nosacīti stabilām kāpām, jo tajās aktīvā smilšu kustība ir apstājusies vai arī notiek ļoti maz, galvenokārt vētru laikā. Kāpās izveidojies apaugums, ka sastāv galvenokārt no sausumizturīgiem augiem, ķērpjiem un sūnām, kā arī atsevišķi koki un krūmi. Mūsdienās pelēkās kāpas ir reti sastopams, jo tas strauji aizaug ar priedēm un krūmiem, un dabīgās sukcesijas rezultātā pārveidojas citā biotopā. Senāk, kad aktīvi notika zvejniecība un jūrā gāja ar mazajām laivām, arī zvejniekiem bija būtiska loma kāpu uzturēšanā. Žāvējot tīklus kāpās, tika radīti traucējumi koku augšanai, tādējādi pasargājot kāpas no apaugšanas ar mežu. Šeit vērojama unikāla ainava – kāpa kopā ar Pāvilostas apbūvi, kā arī piegulošo kāpu veidojumiem veido satriecošu kombināciju, kas nevienu viesi neatstās vienaldzīgu. Labākai pelēko kāpu apskatei uzbūvēta divstāvīga skatu platforma, iekārtots stāvlaukums, kā arī izvietotas informatīvās zīmes un informācijas stendi.
 

Pelēkās kāpas. Foto: DAP arhīvs
 

NOKĻŪŠANA

Pāvilostas pilsēta; Pāvilostas novada Sakas pagasts.

Ar sabiedrisko autobusu Ventspils-Liepāja vai Liepāja-Ventspils, līdz Pāvilostai.
Ar automašīnu: Ventspils – Liepāja, šoseja P111, attālums – 67.84 km. Liepāja – Ventspils, šoseja P111, attālums – 53.50 km. Tālāk no Dzintara ielas nogriezties uz Kalna ielu un līdz galam, tur arī sāksies dabas liegums un būs stāvlaukums.
 

CITA NODERĪGA INFO

Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs

Adrese: Dzintaru iela 2, Pāvilosta
Tālrunis: +371 63498229, +371 29121894
E-pasts: tic@pavilosta.lv