LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Pinku ezers - Teritorija
APRAKSTS

Dabas parka "Piknu ezers" platība ir 161 ha. Teritorijā ir trīs ezeri: Pinku ezers (27 ha) un divi mazāki ezeri – Bezdibeņa un Vepru ezers, kā arī Šarlotes dīķis. Tie izveidojušies ledāja iespiestā zemes padziļinājumā. Pinku ezera vidējais dziļums ir aptuveni 5 m, ziemeļu galā tas sasniedz 20 m dziļumu, savukārt ezera dienvidu galā tikai ap 2m. Pinku ezers pieder pie dzidrūdens ezeriem un tajā sastopami gan reti un aizsargājami, gan tipiski augi, kuriem nepieciešams tīrs, caurredzams ūdens: kalmes, platlapu vilkvālītes, daudzlapes, pamīšziedu daudzlapes u.c. Pinku ezerā ir konstatētas 8 zivju sugas: līdaka, plaudis, rauda, rudulis, līnis, karūsa, asaris un akmeņgrauzis, kā arī platspīļu vēzis. Šāda tipa ezeri Latvijā reti sastopami. Kurzemē atlikuši vien daži, jo pēdējā gadsimta laikā cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā daudzi ezeri piesārņoti.

Dabas parka mežos aug vecas, bioloģiski vērīgas mežaudzes. Sausās, nekultivētās pļavas ir mājvieta retiem augiem un kukaiņiem.
 

Pinku ezers. Foto: D.Sāmīte
 

NOKĻŪŠANA

Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts.

Braucot ar automašīnu no Rīgas: Pa Ventspils šoseju [A10/E22] līdz Kandavas pagriezienam, tad pa Kuldīgas šoseju  [P130 un P120] līdz Kuldīgai, tālāk ceļš uz Ēdoli [P119] līdz pagriezienam uz Gudeniekiem [V1264], pa šo ceļu aptuveni 300 m līdz pirmajam pagriezienam pa kreisi.

Braucot no Ēdoles uz Alsungu (P119), pagrieziens pa kreisi uz Gudeniekiem (15 km), pēc 300 metriem pagrieziens pa kreisi ar norādi „Pinka”.


 

CITA NODERĪGA INFO

Lai saudzētu šo īpašo dzidrūdens ezeru un īpaši aizsargājamo augu mājvietu, dabas parkā ir aizliegts pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar ūdens motocikliem, motorlaivām, kuteriem un jahtām! Pinku ezera krastus izmanto tikai skaistai pastaigai pa šo neparasto vietu, neatstāj aiz sevis atkritumus un ievēro principu – ko atnesi, to aiznes!

Kuldīgas novada tūrisma informācijas centrs

Baznīcas iela 5, Kuldīga, LV-3301
+371 63322259
tourinfo@kuldiga.lv