Tūristiem

Kurzemē

Slīteres nacionālais parks
Abavas senleja
Ances purvi un meži
Bernāti
Dunika
Durbes ezera pļavas
Embūte
Engures ezers
Liepājas ezers
Milzukalns
Ovīši
Pape
Pāvilostas pelēkā kāpa
Pinku ezers
Riežupe
Skrundas zivju dīķi
Stiklu purvi
Sventājas upes ieleja
Talsu pauguraine
Tāšu ezers
Užava
Ventas ieleja
Ventas un Šķerveļa ieleja
Viskūžu sala
Ziemupe
Zvārdes meži