LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Sventājas upes ieleja - Teritorija
APRAKSTS

Dabas liegums “Sventājas upes ieleja” dibināts 1987. gadā, tā platība ir 108 ha. Iekļauts Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Šī teritorija ir viena no nedaudzām Latvijā, kur sastopams Latvijā aizsargājams biotops un arī Eiropas Savienības aizsargājamais biotops Klajas iekšzemes kāpas, kā arī mūsu valstī tikai dienvidrietumu daļā sastopamie meži, Latvijā aizsargājams biotops - lapkoku meži ar parasto skābardi. Teritorija nozīmīga arī nogāžu un gravu mežu aizsardzībai. Konstatētas daudzas Latvijā retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, kuru izplatība saistīta ar valsts dienvidu un dienvidrietumu daļu.

Dabas liegums izvietots aptuveni 20 kilometru garā posmā gar Sventājas upes labo krastu, kas vienlaicīgi ir arī Latvijas un Lietuvas robežupe. Ielejas dziļums sasniedz pat 10 metru. Pati upes gultne ir samērā šaura. Joprojām saglabājusi savu dabisko tecējumu. Upei ir tendence daudz līkumot un veidot meandrus, jeb upei raksturīgo līkloču sistēmu. Līdz ar meandrēšanas procesu veidojas vecupes, kas daudzveido upes ielejas ainavu. Sventājas pamatkrastā iztek daudz avotu. Īpaši jāizceļ Leju svētavots, kurā ūdens izplūst vertikālā virzienā radot iespaidu, ka tas visu laiku vārās un mutuļo. Pie avota atrodama arī Latvijā dižākā ieva. Par to vai ievas diženumam kāds tiešs sakars ar avota tuvumu ziņu nav, bet varam taču cerēt, ka dzerot šī avota ūdeni arī mēs gūsim spēku.

Jautājums Tev – cik dažādu pļavu veidus Tu zini? Šajā vietā varēsi pārbaudīt savas zināšanas par zālājiem jeb pļavām. Tās šeit atradīsi lielā daudzveidībā.

Atceries, ka šī ir pierobežas teritorija, tādēļ paņem līdzi pasi.
 


Skats uz Sventājas upi un tās ieleju. Foto: A.Priede


NOKĻŪŠANA

Rucavas novads Rucavas pagasts
Braucot no Liepājas pa šoseju A11 līdz Rucavai (apmēram 44 km), tālāk pa zemes ceļiem līdz dabas liegumam.
Precīzāku informāciju par nokļūšanu var iegūt Rucavas tūrisma informācijas centrā.CITA NODERĪGA INFO

Liepājas tūrisma informācijas centrs

Rucavas tūrisma informācijas centrs
Adrese: ”Pietura”, Rucavas novads, Rucavas pagasts
Tālrunis: +371 29134903
E-pasts: rucava.tic@inbox.lv