LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Tāšu ezers - Teritorija
APRAKSTS

Dabas liegums “Tāšu ezers” dibināts 2004. gadā. Iekļauts Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Tāšu ezers ir putniem nozīmīga vieta, neskatoties uz to, ka ir stipri aizaudzis un sekls ezers (vidējais dziļums tikai 1 m). Tā krasti ir purvaini, apauguši ar krūmiem. Ezera gultnē uzkrājies biezs (līdz 2 metriem) dūņu slānis.

Lai gan cilvēku skatījumā ezera raksturojums nevedina uz domām par patīkamu atpūtu tā krastos, neskaitāmām putnu sugām šī vieta šķiet ideāla. Ezera seklums apvienojumā ar stipro aizaugumu sniedz plašas barošanās iespējas. Migrāciju laikā putniem ezers kalpo arī kā atpūtas vieta. Šeit iespējams pamanīt melno zīriņu, lielo dumpi, meža zosi un Seivi ķauķi, kas šeit ligzdo. Ezera apskatei pie ezera uzbūvēts arī putnu vērošanas tornis. Ezerā ligzdo.

Putni nav vienīgā šī ezera bagātība, te mīt arī līdakas, raudas, līņi, karūsas un plauži, kas nozīmē, ka arī makšķerniekiem šis ezers varētu būt saistošs.

Blakus putnu vērošanas tornim izveidota arī laivu bāze.
 


Tāšu ezera laivu piestātne. Foto: A.Maisiņš


NOKĻŪŠANA

Rucavas novads Rucavas pagasts
No Grobiņas pa skuju ielu jābrauc uz Tāšiem. Pēc ~8 km, Tāšos pagrieziens pa labi. 2,8 kilometrus turpina uz priekšu apkārt ezeram, aiz „Krastu” mājām pagrieziens pa kreisi. Pēc 500 metriem nonāksiet labiekārtotā ezera krastā ar laivu bāzi un putnu vērošanas torni.

 

CITA NODERĪGA INFO

Tūrisma informācijas centrs “ICafe”
Adrese: Lielā iela 56b, Grobiņa
Tālrunis: +371 22024940, +371 26490324
E-pasts: info@grobinasturisms.lv

Rucavas tūrisma informācijas centrs
Adrese: ”Pietura”, Rucavas novads, Rucavas pagasts
Tālrunis: +371 29134903
E-pasts: rucava.tic@inbox.lv