LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Užava - Teritorija
APRAKSTS

Dabas liegums “Užava” dibināts 1999. gadā, tā platība ir 3012 ha. Iekļauts Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Tas izveidots ar mērķi aizsargāt un saglabāt jūras piekrastes biotopus, kā arī īpaši aizsargājamo sugu atradnes. Viena no lieguma unikālajām dabas vērtībām ir ainaviski unikālas pelēkās kāpas un plašā, oļu tuksnesim līdzīgā kāpu ainava ir tik neparasta, ka pārsteidz katru, kurš to redz pirmo reizi.
 

Vairākus kilometrus garie un vairākus simtus metru plašie oļu lauki, kuros vasarās valda dzestrais jūras vējš un karstā saules svelme, ir patvērums daudziem Latvijas dabas retumiem. Šeit atradīsiet arī priekškāpu kompleksus, kā arī ar vecām priežu audzēm klātas kāpas, jo tie ir ne tikai pēdējo divu lielāko karu, ulmaņlaiku, padomjlaiku un juku laiku liecinieki, bet arī sargi, kuri pasargā laukus un sētas no spēcīgajiem vējiem un vētrām. Savu mājvietu šeit ir atradušas 14 īpaši aizsargājamas sugas kā piemēram Lēzela vīrceli, Gmelina alisi, Skandināvijas klinteni, sīkziedu plaukšķeni utt. Dabas liegums ir unikāls arī ar to, ka šeit ir sastopama jūrmalas zilpodze, kas ir reta sastopama Ziemeļkurzemes piekrastē.
 

Plašo tuksnesīgo ainavu labprāt apdzīvo jūrmalas smilšvaboles, kuras šeit atrodamas īpaši daudzskaitlīgi.
 

Ja pastaigāsiet pa priežu klātajām kāpām, noteikti sadzirdēsiet melnās dzilnas kalšanu. Un esot īpaši vērīgi pamanīsiet pēc kalšanas pāri palikušās lielās koka skaidas priežu pakājē. Ja apmeklēsiet šo teritoriju rudens un pavasara gājputnu migrāciju laikā, jūras krastā redzēsiet lielu skaitu putnu, kas šeit barojas ar krastā izskalotajām jūraszālēm.
 


Dabas liegums "Užava". Foto: D.Sāmīte


NOKĻŪŠANA

Ventspils novada Užavas pagasts
Ar sabiedrisko autobusu Ventspils-Liepāja līdz Užavai, tālāk gan būs jādodas ar kājām apmēram 3 km līdz sasniegsiet Užavas bāku.
Ar automašīnu apmēram 18km no Ventspils, braucot pa šoseju P111 līdz zīmei “Užavas bāka” vai apdzīvotai vietai Užava, tālāk gan būs jādodas pa meža ceļu. Pie Užavas upes grīvas ir automašīnu stāvlaukums un labiekārtota atpūtas vieta.

 

CITA NODERĪGA INFO

Ventspils tūrisma informācijas centrs
Adrese: Dārzu iela 6, Ventspils, LV 3601
Tālrunis: +371 63622263, +371 63607664; +371 29232226;
E-pasts: tourism@ventspils.lv

Užavas bāka
Tālrunis: ārpus darba laika +371 28341836