LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Viskūžu sala - Teritorija
 
Dabas liegums VISKŪŽU SALA
Usmas ezerā izvietotā Moricsalas dabas rezervāta „māsa”, Viskūžu sala ir lielākā Latvijas ezeru sala. Dabas liegums šajā teritorijā izveidots ar mērķi saglabāt uz salas augošās veco priežu audzes kā arī šeit atrodamās augu un putnu sugas. Uz salas atrodamas 8 īpaši aizsargājamas augu sugas. Kopumā, atkarībā no gadalaika, šeit iespējams novērot 94 putnu sugas, no kurām daļa salu izvēlējušies par ligzdošanas vietu.
 
Vēl pagājušajā gadsimtā sala bijusi pastāvīgi apdzīvota – šeit atradās 2 saimniecības, kuru saimnieki uz salas turējušas lopus, kā arī nodarbojušies ar zvejniecību. Šobrīd uz salas valda savvaļa. Tā ir gandrīz pilnībā klāta ar mežu.
 
Tā kā pagaidām uz salas nav izveidota speciāla atpūtniekiem paredzēta infrastruktūra, ieteicams to apbrīnot no attāluma burājot pa ezeru, kas starp citu ir populārs atpūtas veids šajā pusē. Arī laivu izīrēt būs pavisam vienkārši – par to parūpējušies ļaudis, kas ap ezeru izveidojuši vairākas atpūtas bāzes.
 
Cita noderīga informācija: