LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tūristiem
Teritorija Ko darīt?Interaktīvā karte
Zvārdes meži - Teritorija
Foto: DAP arhīvs
 
Dabas parks ZVĀRDES MEŽI
 
Vairāk kā 8100 hektāru platībā bijušais Zvārdes poligons, kurš kopš 2004.gada izveidots par īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, ir viens no lielākajiem un nenoliedzami savdabīgākajiem mežu masīviem Latvijā. Aptuveni 87% visas teritorijas klāj vecas mežaudzes un pārējo aizņem atklātās platības.
 
Lai arī vārdi „mežu masīvs” rosina domāt par sūnām noaugušiem veciem kokiem un vienmēr klātesošu apēnojumu, šīs teritorijas ainava ir mozaīkveida un tās reljefs ir paugurains. Ir kāds dzīvnieks, kura klātbūtne šādā teritorijā šķiet absolūti nepieciešama – pelēkais vilks. Šis kolorītais dzīvnieks sastopams visā dabas parka teritorijā.
 
Tā kā pēdējo 50 gadu laikā Zvārdes poligonā jebkāda veida saimnieciskā darbība tikusi ierobežota, šeit attīstījušies ļoti daudzveidīgi biotopi, kuros dzīves un barošanās vietu atradušas daudz reti sastopamas un aizsargājamas putnu sugas. Zvārdes mežu masīvs ir viena no nozīmīgākajām mazā ērgļa ligzdošanas vietām Latvijā, ļoti nozīmīga melno stārķu, zivjērgļu, dzērvju un citu īpaši krāšņu un aizsargājamu putnu sugu dzīvotne. Dzeņu daudzveidība šajā teritorijā ir milzīga – dzeņu izkaltie dobumi lieti noder pūcēm un apogiem, kas ligzdo šajā teritorijā. Tādējādi šī pēdējās desmitgadēs saimnieciskās darbības neskartā teritorija ir īsta paradīze putnu vērotājiem.
 
Šeit vai uz katra soļa manāma teritorijas nesenā dramatiskā vēsture – poligona bumbošanas lauks, pamestās viensētas, Ķerkliņu baznīcas drupas… Pēc tam, kad tikusi parakstīta vēstule par padomju armijas poligona izveidi Zvārdes mežos, vietējiem iedzīvotājiem bez ierunām nācies pamest savas mājas, lai nākamos 40 gadus šajā teritorijā valdītu tikai bumbu un lādiņu sprādzieni. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad 1993.gadā tika pieņemts lēmums par padomju bruņoto spēku aviācijas aiziešanu no Zvārdes, zemju īpašnieku mantinieki varēja atgūt savu senču zemes, taču visas teritorijā esošās ēkas bijušas izpostītas, ik uz soļa zemē bijusi sprādzienbīstama munīcija un agrākās lauksaimniecības zemes – nu krūmiem aizaugušas. Lielākā daļa Zvārdes mežu šodien ir attīrītas no nesprāgušajiem lādiņiem, taču, to apmeklējot, joprojām jābūt uzmanīgam – visdrošāk ir pārvietoties pa vispārējās lietošanas ceļiem.